ประโคมย ำยาม คือ

ประเพณีโบราณ "ประโคมย่ำยาม" ในงานพระบรมศพ. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม 17 ตุลาคม 2559 — YouTube. ผลการค้นหา : ประโคมย่ำยาม. วธ. เล็งเสนอ ประโคมย่ำยาม ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมกับยูเนสโก. เอาใจไปเต็มๆ! “ชาโน แพมเบอร์เกอร์” เขาได้พูดกับแม่แบบนี้ หลัง